W okresie letnim przeprowadzony został

Wielki Turniej ST

zwycięzcą został Pit Klos
Gratulacje!


Jako że, pomysł się spodobał i przyniósł zamierzone efekty
W okresie jesienno-zimowym ogłaszam

Wielki Turniej Zimowy ST

Zwycięzca zostanie nagrodzony grą-niespodzianką!
Fundatorem nagrody jest wydawca serii HoMM w Polsce, firma CDProjekt.
Dziękujemy bardzo za szczodrość!
Życzymy zwycięstwa najlepszemu!!!

Zaktualizowano dnia  2003-08-18
Kolorem wyróżniono zmiany pozycji aktywnych graczy!

I

II

Gracz

Ukończone scenariusze

Tytuły

Punkty

1

1

 Pit Klos 

CasCAS (88 pkt), CasCON (91 pkt), CasRAM (93 pkt), CasTOW (78 pkt), CasINF (75 pkt), CasNEC (85 pkt), CasDUN (75 pkt), CasFOR (83 pkt), CasSTR (75 pkt), ConCAS (85 pkt), ConCON (95 pkt), ConDUN (77 pkt), ConFOR (81 pkt), ConINF (76 pkt), ConNEC (87 pkt), ConRAM (92 pkt), ConSTR (78 pkt), ConTOW (76 pkt), DunCAS (92 pkt), DunCON (113 pkt), DunRAM (108 pkt), DunTOW (95 pkt), DunINF (94 pkt), DunNEC (114 pkt), DunDUN (93 pkt), DunFOR (105 pkt), DunSTR (90 pkt), InfCAS (90 pkt), InfCON (100 pkt), InfFOR (90 pkt), InfSTR (97 pkt), NecCAS (108 pkt), NecCON (135 pkt), NecRAM (125 pkt), NecTOW (95 pkt), NecINF (108 pkt), NecNEC (139 pkt), NecDUN (98 pkt), NecFOR (131 pkt), NecSTR (117 pkt), RamCAS (83 pkt), RamCON (95 pkt), RamRAM (97 pkt), RamTOW (79 pkt), RamINF (83 pkt), RamNEC (97 pkt), RamDUN (87 pkt), RamFOR (93 pkt), RamSTR (87 pkt), StrCAS (113 pkt), StrCON (142 pkt), StrRAM (124 pkt), StrTOW (105 pkt), StrINF (118 pkt), StrNEC (145 pkt), StrDUN (119 pkt), StrFOR (128 pkt), StrSTR (127 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów
Strażnik
Rycerz Śmierci
Suweren
Barbarzyńca

5749 pkt

2

2

 Blazifigus 

CasCAS (76 pkt), CasCON (76 pkt), CasRAM (71 pkt), CasTOW (59 pkt), CasINF (51 pkt), CasNEC (83 pkt), CasDUN (70 pkt), CasFOR (78 pkt), CasSTR (71 pkt), ConCAS (65 pkt), ConCON (69 pkt), ConDUN (61 pkt), ConFOR (65 pkt), ConINF (67 pkt), ConNEC (71 pkt), ConRAM (76 pkt), ConSTR (66 pkt), ConTOW (58 pkt), DunCAS (86 pkt), DunCON (94 pkt), DunRAM (76 pkt), DunTOW (62 pkt), DunINF (77 pkt), DunNEC (85 pkt), DunDUN (76 pkt), DunFOR (85 pkt), DunSTR (71 pkt), ForCAS (37 pkt), ForCON (55 pkt), ForRAM (73 pkt), ForTOW (58 pkt), ForINF (74 pkt), ForNEC (88 pkt), ForDUN (70 pkt), ForFOR (90 pkt), ForSTR (67 pkt), InfCAS (50 pkt), InfCON (66 pkt), InfRAM (46 pkt), InfTOW (62 pkt), InfINF (65 pkt), InfNEC (79 pkt), InfDUN (52 pkt), InfFOR (75 pkt), InfSTR (72 pkt), NecCAS (58 pkt), NecCON (66 pkt), NecRAM (49 pkt), NecTOW (39 pkt), NecINF (64 pkt), NecNEC (83 pkt), NecDUN (40 pkt), NecFOR (91 pkt), NecSTR (96 pkt), RamCAS (68 pkt), RamCON (78 pkt), RamRAM (72 pkt), RamTOW (57 pkt), RamINF (66 pkt), RamNEC (70 pkt), RamDUN (67 pkt), RamFOR (74 pkt), RamSTR (70 pkt), StrCAS (22 pkt), StrCON (34 pkt), StrRAM (34 pkt), StrTOW (44 pkt), StrINF (89 pkt), StrNEC (104 pkt), StrDUN (29 pkt), StrFOR (109 pkt), StrSTR (112 pkt), TowCAS (43 pkt), TowCON (67 pkt), TowRAM (43 pkt), TowTOW (47 pkt), TowINF (50 pkt), TowNEC (55 pkt), TowDUN (55 pkt), TowFOR (51 pkt), TowSTR (62 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów
Strażnik
Alchemik
Demon
Rycerz Śmierci
Suweren
Władca Bestii
Barbarzyńca

5382 pkt

3

3

 Raj 

CasCAS (47 pkt), CasCON (82 pkt), CasRAM (44 pkt), CasTOW (43 pkt), CasINF (43 pkt), CasNEC (60 pkt), CasDUN (37 pkt), CasFOR (82 pkt), CasSTR (54 pkt), ConCAS (41 pkt), ConCON (48 pkt), ConDUN (72 pkt), ConFOR (48 pkt), ConINF (71 pkt), ConNEC (80 pkt), ConRAM (40 pkt), ConSTR (44 pkt), ConTOW (31 pkt), DunCAS (18 pkt), DunCON (71 pkt), DunRAM (70 pkt), DunTOW (44 pkt), DunINF (73 pkt), DunNEC (85 pkt), DunDUN (74 pkt), DunFOR (83 pkt), DunSTR (71 pkt), ForCAS (16 pkt), ForCON (61 pkt), ForRAM (88 pkt), ForTOW (30 pkt), ForINF (45 pkt), ForNEC (80 pkt), ForDUN (48 pkt), ForFOR (86 pkt), ForSTR (51 pkt), InfCAS (24 pkt), InfCON (35 pkt), InfRAM (59 pkt), InfTOW (25 pkt), InfINF (77 pkt), InfNEC (44 pkt), InfDUN (76 pkt), InfFOR (44 pkt), InfSTR (48 pkt), NecCAS (78 pkt), NecCON (114 pkt), NecRAM (82 pkt), NecTOW (110 pkt), NecINF (74 pkt), NecNEC (131 pkt), NecDUN (51 pkt), NecFOR (85 pkt), NecSTR (64 pkt), RamCAS (30 pkt), RamCON (30 pkt), RamRAM (43 pkt), RamTOW (58 pkt), RamINF (32 pkt), RamNEC (39 pkt), RamDUN (83 pkt), RamFOR (48 pkt), RamSTR (50 pkt), StrCAS (90 pkt), StrCON (134 pkt), StrRAM (91 pkt), StrTOW (75 pkt), StrINF (115 pkt), StrNEC (115 pkt), StrDUN (82 pkt), StrFOR (126 pkt), StrSTR (122 pkt), TowCAS (40 pkt), TowCON (55 pkt), TowRAM (60 pkt), TowTOW (62 pkt), TowINF (71 pkt), TowNEC (93 pkt), TowDUN (80 pkt), TowFOR (86 pkt), TowSTR (79 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów
Strażnik
Alchemik
Demon
Rycerz Śmierci
Suweren
Władca Bestii
Barbarzyńca

5271 pkt

4

4

 Rastlin 

CasCAS (56 pkt), CasCON (88 pkt), CasRAM (59 pkt), CasTOW (32 pkt), CasINF (49 pkt), CasNEC (53 pkt), CasDUN (37 pkt), CasFOR (83 pkt), CasSTR (49 pkt), ConCAS (44 pkt), ConCON (49 pkt), ConDUN (70 pkt), ConFOR (51 pkt), ConINF (70 pkt), ConNEC (79 pkt), ConRAM (41 pkt), ConSTR (44 pkt), ConTOW (17 pkt), DunCAS (48 pkt), DunCON (82 pkt), DunRAM (73 pkt), DunTOW (55 pkt), DunINF (71 pkt), DunNEC (85 pkt), DunDUN (76 pkt), DunFOR (85 pkt), DunSTR (73 pkt), ForCON (69 pkt), ForRAM (97 pkt), ForNEC (84 pkt), ForFOR (88 pkt), ForSTR (62 pkt), InfCAS (18 pkt), InfCON (21 pkt), InfRAM (8 pkt), InfTOW (14 pkt), InfINF (34 pkt), InfNEC (65 pkt), InfDUN (80 pkt), InfFOR (57 pkt), InfSTR (59 pkt), NecCON (123 pkt), NecTOW (114 pkt), NecNEC (135 pkt), NecFOR (95 pkt), NecSTR (28 pkt), RamCAS (32 pkt), RamCON (38 pkt), RamRAM (45 pkt), RamTOW (65 pkt), RamINF (42 pkt), RamNEC (69 pkt), RamDUN (87 pkt), RamFOR (35 pkt), RamSTR (73 pkt), StrCAS (103 pkt), StrCON (135 pkt), StrRAM (109 pkt), StrTOW (77 pkt), StrINF (118 pkt), StrNEC (136 pkt), StrDUN (87 pkt), StrFOR (128 pkt), StrSTR (133 pkt), TowCAS (34 pkt), TowCON (57 pkt), TowINF (80 pkt), TowNEC (100 pkt), TowDUN (87 pkt), TowFOR (91 pkt), TowSTR (90 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów
Strażnik
Demon
Suweren
Barbarzyńca

4921 pkt

5

5

 Gutek 

CasCAS (87 pkt), CasCON (85 pkt), CasRAM (91 pkt), CasTOW (72 pkt), CasINF (75 pkt), CasNEC (83 pkt), CasDUN (70 pkt), CasFOR (81 pkt), CasSTR (73 pkt), ConDUN (70 pkt), DunCAS (106 pkt), DunCON (127 pkt), DunRAM (108 pkt), DunTOW (95 pkt), DunINF (106 pkt), DunNEC (115 pkt), DunDUN (102 pkt), DunFOR (102 pkt), DunSTR (98 pkt), ForCON (96 pkt), NecCAS (70 pkt), NecCON (107 pkt), NecRAM (143 pkt), NecTOW (80 pkt), NecINF (114 pkt), NecNEC (84 pkt), NecDUN (51 pkt), NecFOR (97 pkt), NecSTR (63 pkt), StrCAS (102 pkt), StrCON (127 pkt), StrRAM (100 pkt), StrTOW (116 pkt), StrINF (97 pkt), StrNEC (126 pkt), StrDUN (105 pkt), StrFOR (125 pkt), StrSTR (123 pkt), TowCAS (85 pkt), TowCON (102 pkt), TowRAM (99 pkt), TowTOW (96 pkt), TowINF (80 pkt), TowNEC (93 pkt), TowDUN (81 pkt), TowFOR (90 pkt), TowSTR (87 pkt),

Rycerz
Alchemik
Rycerz Śmierci
Suweren
Barbarzyńca

4485 pkt

6

6

 Zelbag 

CasCAS (33 pkt), CasCON (86 pkt), CasRAM (22 pkt), CasTOW (35 pkt), CasINF (27 pkt), CasNEC (38 pkt), CasDUN (29 pkt), CasFOR (82 pkt), CasSTR (49 pkt), ConCAS (19 pkt), ConCON (53 pkt), ConDUN (71 pkt), ConFOR (41 pkt), ConINF (70 pkt), ConNEC (78 pkt), ConRAM (25 pkt), ConSTR (50 pkt), ConTOW (22 pkt), DunCAS (44 pkt), DunCON (81 pkt), DunRAM (60 pkt), DunTOW (59 pkt), DunINF (61 pkt), DunNEC (80 pkt), DunDUN (75 pkt), DunFOR (76 pkt), DunSTR (58 pkt), ForCON (62 pkt), ForRAM (94 pkt), ForNEC (83 pkt), ForFOR (80 pkt), InfCAS (27 pkt), InfCON (28 pkt), InfRAM (29 pkt), InfTOW (38 pkt), InfINF (38 pkt), InfNEC (61 pkt), InfDUN (29 pkt), InfFOR (46 pkt), InfSTR (57 pkt), NecCON (125 pkt), NecTOW (114 pkt), NecNEC (132 pkt), NecFOR (84 pkt), NecSTR (49 pkt), RamCAS (35 pkt), RamCON (46 pkt), RamRAM (18 pkt), RamTOW (65 pkt), RamINF (28 pkt), RamNEC (58 pkt), RamDUN (87 pkt), RamFOR (44 pkt), RamSTR (40 pkt), StrCAS (95 pkt), StrCON (129 pkt), StrRAM (100 pkt), StrTOW (72 pkt), StrINF (114 pkt), StrNEC (133 pkt), StrDUN (87 pkt), StrFOR (128 pkt), StrSTR (96 pkt), TowCAS (41 pkt), TowCON (40 pkt), TowNEC (95 pkt), TowDUN (88 pkt), TowFOR (90 pkt), TowSTR (88 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów
Strażnik
Demon
Suweren
Barbarzyńca

4417 pkt

7

7

 Colon 

CasCAS (50 pkt), CasCON (85 pkt), CasRAM (60 pkt), CasTOW (52 pkt), CasINF (52 pkt), CasNEC (59 pkt), CasDUN (52 pkt), CasFOR (63 pkt), CasSTR (58 pkt), ConCAS (48 pkt), ConCON (46 pkt), ConDUN (46 pkt), ConFOR (57 pkt), ConINF (40 pkt), ConNEC (63 pkt), ConRAM (57 pkt), ConSTR (50 pkt), ConTOW (53 pkt), DunCAS (50 pkt), DunCON (83 pkt), DunRAM (82 pkt), DunTOW (74 pkt), DunINF (56 pkt), DunNEC (84 pkt), DunDUN (85 pkt), DunFOR (73 pkt), DunSTR (73 pkt), ForCAS (44 pkt), ForCON (50 pkt), ForRAM (60 pkt), ForTOW (49 pkt), ForINF (48 pkt), ForNEC (75 pkt), ForDUN (41 pkt), ForFOR (72 pkt), ForSTR (46 pkt), TowCAS (55 pkt), TowCON (71 pkt), TowRAM (69 pkt), TowTOW (70 pkt), TowINF (77 pkt), TowNEC (70 pkt), TowDUN (71 pkt), TowFOR (73 pkt), TowSTR (55 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów
Alchemik
Suweren
Władca Bestii

2747 pkt

8

8

 Mr.Pool… 

CasCAS (76 pkt), CasRAM (88 pkt), CasINF (75 pkt), CasNEC (82 pkt), CasDUN (64 pkt), CasFOR (78 pkt), ConFOR (87 pkt), DunCAS (83 pkt), DunCON (100 pkt), DunRAM (87 pkt), DunNEC (121 pkt), DunFOR (98 pkt), ForSTR (89 pkt), InfCAS (78 pkt), InfFOR (113 pkt), InfSTR (99 pkt), NecCAS (94 pkt), NecCON (112 pkt), NecRAM (96 pkt), NecINF (114 pkt), NecNEC (119 pkt), NecDUN (73 pkt), NecFOR (136 pkt), NecSTR (100 pkt), StrSTR (136 pkt), TowCAS (94 pkt), TowTOW (89 pkt), TowNEC (106 pkt),

 

2687 pkt

9

15

 Qter 

CasINF (62 pkt), CasNEC (79 pkt), CasFOR (80 pkt), CasSTR (66 pkt), ConCAS (88 pkt), ConCON (94 pkt), ConDUN (65 pkt), ConFOR (83 pkt), ConINF (75 pkt), ConNEC (79 pkt), ConRAM (75 pkt), ConSTR (72 pkt), ConTOW (56 pkt), DunNEC (86 pkt), DunFOR (111 pkt), DunSTR (88 pkt), InfFOR (79 pkt), NecINF (108 pkt), NecFOR (117 pkt), StrNEC (133 pkt), StrFOR (129 pkt), StrSTR (130 pkt), TowNEC (59 pkt), TowFOR (72 pkt),

Władca Żywiołów

2086 pkt

10

9

 Radous 

CasCAS (74 pkt), CasCON (54 pkt), CasRAM (68 pkt), CasTOW (61 pkt), CasINF (54 pkt), CasNEC (65 pkt), CasDUN (54 pkt), CasFOR (76 pkt), CasSTR (55 pkt), DunCAS (62 pkt), DunCON (76 pkt), DunRAM (48 pkt), DunTOW (68 pkt), DunINF (65 pkt), DunNEC (72 pkt), DunDUN (65 pkt), DunFOR (48 pkt), DunSTR (68 pkt), InfNEC (72 pkt), InfFOR (81 pkt), InfSTR (58 pkt), RamCAS (59 pkt), RamCON (73 pkt), RamRAM (59 pkt), RamTOW (53 pkt), RamINF (58 pkt), RamNEC (51 pkt), RamDUN (42 pkt), RamFOR (54 pkt), RamSTR (52 pkt), StrNEC (73 pkt), StrFOR (72 pkt), StrSTR (61 pkt),

Rycerz
Strażnik
Suweren

2051 pkt

11

10

 Coltain 

CasCAS (44 pkt), CasCON (39 pkt), CasRAM (44 pkt), CasTOW (25 pkt), CasINF (34 pkt), CasNEC (27 pkt), CasDUN (22 pkt), CasFOR (34 pkt), CasSTR (40 pkt), ConNEC (53 pkt), DunCAS (9 pkt), DunCON (25 pkt), DunRAM (24 pkt), DunTOW (19 pkt), DunINF (22 pkt), DunNEC (65 pkt), DunDUN (42 pkt), DunFOR (65 pkt), DunSTR (46 pkt), ForCON (41 pkt), ForRAM (17 pkt), ForINF (19 pkt), ForNEC (29 pkt), ForFOR (35 pkt), ForSTR (32 pkt), InfCAS (36 pkt), InfCON (26 pkt), InfRAM (10 pkt), InfTOW (6 pkt), InfINF (34 pkt), InfNEC (43 pkt), InfDUN (17 pkt), InfFOR (50 pkt), InfSTR (25 pkt), RamCAS (31 pkt), RamCON (41 pkt), RamRAM (39 pkt), RamTOW (24 pkt), RamINF (20 pkt), RamNEC (30 pkt), RamDUN (27 pkt), RamFOR (42 pkt), RamSTR (40 pkt), StrCAS (27 pkt), StrCON (30 pkt), StrRAM (33 pkt), StrTOW (10 pkt), StrINF (31 pkt), StrNEC (72 pkt), StrDUN (20 pkt), StrFOR (47 pkt), StrSTR (74 pkt),

Rycerz
Strażnik
Demon
Suweren
Barbarzyńca

1737 pkt

12

11

 Morgraf 

CasCAS (30 pkt), CasCON (55 pkt), CasRAM (48 pkt), CasTOW (42 pkt), CasINF (40 pkt), CasNEC (59 pkt), CasDUN (55 pkt), CasFOR (64 pkt), CasSTR (35 pkt), ConCAS (57 pkt), ConCON (62 pkt), ConDUN (47 pkt), ConFOR (51 pkt), ConINF (33 pkt), ConNEC (68 pkt), ConRAM (59 pkt), ConSTR (51 pkt), ConTOW (38 pkt), DunRAM (60 pkt), DunTOW (56 pkt), DunINF (67 pkt), DunNEC (65 pkt), DunDUN (50 pkt), DunFOR (53 pkt), DunSTR (68 pkt), NecNEC (69 pkt), RamRAM (47 pkt), RamINF (56 pkt), RamNEC (82 pkt), StrSTR (114 pkt),

Rycerz
Władca Żywiołów

1681 pkt

13

12

 Piccolo 

CasCAS (18 pkt), CasCON (47 pkt), CasRAM (31 pkt), CasTOW (18 pkt), CasINF (33 pkt), CasNEC (49 pkt), CasDUN (34 pkt), CasFOR (35 pkt), CasSTR (22 pkt), InfCAS (27 pkt), InfCON (37 pkt), InfRAM (28 pkt), InfTOW (32 pkt), InfINF (28 pkt), InfNEC (13 pkt), InfDUN (35 pkt), InfFOR (26 pkt), InfSTR (31 pkt), NecCAS (38 pkt), NecCON (39 pkt), NecRAM (57 pkt), NecTOW (52 pkt), NecINF (43 pkt), NecNEC (34 pkt), NecDUN (38 pkt), NecFOR (44 pkt), NecSTR (61 pkt), StrCAS (33 pkt), StrCON (61 pkt), StrRAM (24 pkt), StrTOW (27 pkt), StrINF (48 pkt), StrNEC (46 pkt), StrDUN (40 pkt), StrFOR (52 pkt), StrSTR (30 pkt), TowNEC (68 pkt), TowDUN (50 pkt), TowSTR (63 pkt),

Rycerz
Demon
Rycerz Śmierci
Barbarzyńca

1492 pkt

14

13

 WWalker 

ConCAS (59 pkt), ConCON (32 pkt), ConDUN (33 pkt), ConFOR (40 pkt), ConINF (21 pkt), ConNEC (42 pkt), ConRAM (26 pkt), ConSTR (49 pkt), ConTOW (24 pkt), DunRAM (56 pkt), DunTOW (51 pkt), DunINF (50 pkt), DunNEC (62 pkt), DunDUN (56 pkt), DunFOR (45 pkt), DunSTR (55 pkt), ForCON (44 pkt), InfCAS (44 pkt), InfRAM (51 pkt), InfNEC (42 pkt), InfFOR (27 pkt), InfSTR (35 pkt), RamCAS (45 pkt), RamCON (45 pkt), RamRAM (44 pkt), RamTOW (44 pkt), RamINF (32 pkt), RamNEC (42 pkt), RamDUN (43 pkt), RamFOR (56 pkt), RamSTR (40 pkt), TowCON (53 pkt),

Władca Żywiołów
Strażnik

1388 pkt

15

14

 gOOmiAcK 

CasCAS (69 pkt), CasNEC (51 pkt), CasFOR (82 pkt), CasSTR (54 pkt), ConDUN (71 pkt), ConINF (77 pkt), ConNEC (86 pkt), DunNEC (71 pkt), DunFOR (102 pkt), DunSTR (91 pkt), InfTOW (75 pkt), InfNEC (105 pkt), InfFOR (101 pkt), InfSTR (87 pkt), StrFOR (125 pkt), StrSTR (125 pkt),

 

1372 pkt

16

16

 Thant 

CasCAS (54 pkt), CasCON (83 pkt), CasRAM (76 pkt), CasTOW (68 pkt), CasINF (60 pkt), CasNEC (79 pkt), CasDUN (60 pkt), CasFOR (74 pkt), CasSTR (61 pkt), ConCAS (74 pkt), ConFOR (75 pkt), DunNEC (96 pkt), NecINF (103 pkt), NecFOR (113 pkt), RamNEC (81 pkt), StrNEC (109 pkt), StrFOR (94 pkt),

Rycerz

1360 pkt

17

17

 Ghost 

CasCAS (38 pkt), CasCON (47 pkt), CasRAM (34 pkt), CasTOW (45 pkt), CasINF (41 pkt), CasNEC (44 pkt), CasDUN (20 pkt), CasFOR (38 pkt), CasSTR (43 pkt), ConFOR (47 pkt), ConNEC (49 pkt), ConSTR (43 pkt), DunNEC (66 pkt), DunDUN (32 pkt), DunFOR (45 pkt), DunSTR (53 pkt), RamCAS (17 pkt), RamCON (23 pkt), RamRAM (30 pkt), RamTOW (26 pkt), RamINF (41 pkt), RamNEC (46 pkt), RamDUN (36 pkt), RamFOR (43 pkt), RamSTR (25 pkt),

Rycerz
Strażnik

972 pkt

18

18

 Orekki 

CasCAS (35 pkt), CasCON (75 pkt), CasRAM (37 pkt), CasTOW (57 pkt), CasINF (53 pkt), CasNEC (63 pkt), CasDUN (36 pkt), CasFOR (67 pkt), CasSTR (54 pkt), ConCAS (71 pkt), ConCON (73 pkt), ConDUN (36 pkt),

Rycerz

657 pkt

19

19

 Jaras 

ForCAS (49 pkt), ForCON (63 pkt), ForRAM (58 pkt), ForTOW (33 pkt), ForINF (46 pkt), ForNEC (58 pkt), ForDUN (50 pkt), ForFOR (74 pkt), ForSTR (49 pkt), StrFOR (49 pkt), StrSTR (94 pkt),

Władca Bestii

623 pkt

20

20

 Lopez 

CasCAS (59 pkt), CasRAM (76 pkt), CasTOW (58 pkt), CasNEC (78 pkt), CasFOR (69 pkt), CasSTR (72 pkt), TowTOW (41 pkt), TowNEC (72 pkt), TowFOR (17 pkt), TowSTR (63 pkt),

 

605 pkt

21

21

 Suchy 

CasCAS (62 pkt), CasRAM (69 pkt), CasINF (60 pkt), CasDUN (45 pkt), CasFOR (58 pkt), CasSTR (52 pkt), DunRAM (62 pkt), DunDUN (62 pkt), DunFOR (66 pkt), DunSTR (54 pkt),

 

590 pkt

22

22

 Sajmon 

CasCAS (30 pkt), CasCON (49 pkt), CasRAM (36 pkt), CasTOW (29 pkt), CasINF (34 pkt), CasNEC (58 pkt), CasDUN (28 pkt), CasFOR (37 pkt), CasSTR (49 pkt), RamCAS (25 pkt), RamCON (33 pkt), RamRAM (30 pkt), RamTOW (43 pkt), RamINF (11 pkt), RamNEC (29 pkt), RamDUN (7 pkt), RamFOR (19 pkt), RamSTR (3 pkt),

Rycerz
Strażnik

550 pkt

23

23

 Giaur 

CasCAS (81 pkt), CasCON (75 pkt), CasRAM (61 pkt), CasTOW (62 pkt), CasINF (54 pkt), CasNEC (51 pkt), CasDUN (45 pkt), CasFOR (57 pkt), CasSTR (62 pkt),

Rycerz

548 pkt

24

24

 Obywatel Eracji 

CasCAS (24 pkt), CasCON (35 pkt), CasRAM (17 pkt), CasTOW (15 pkt), CasINF (39 pkt), CasNEC (46 pkt), CasDUN (23 pkt), CasFOR (51 pkt), CasSTR (38 pkt), RamCAS (31 pkt), RamCON (37 pkt), RamRAM (20 pkt), RamTOW (17 pkt), RamINF (23 pkt), RamNEC (51 pkt), RamDUN (22 pkt), RamFOR (24 pkt), RamSTR (20 pkt),

Rycerz
Strażnik

533 pkt

25

25

 DivineDuri 

CasCAS (58 pkt), CasRAM (54 pkt), CasINF (49 pkt), CasNEC (59 pkt), CasDUN (56 pkt), CasFOR (40 pkt), CasSTR (47 pkt), DunSTR (48 pkt), ForFOR (24 pkt),

 

435 pkt

26

26

 Sir Thomas 

CasCAS (28 pkt), CasCON (22 pkt), CasRAM (28 pkt), CasTOW (27 pkt), CasINF (31 pkt), CasNEC (32 pkt), CasDUN (21 pkt), CasFOR (40 pkt), CasSTR (31 pkt), ConFOR (40 pkt), ConNEC (49 pkt), ConRAM (23 pkt), ConSTR (29 pkt),

Rycerz

401 pkt

27

27

 Robo 

CasCAS (58 pkt), CasCON (75 pkt), CasTOW (41 pkt), CasINF (66 pkt), CasNEC (60 pkt), CasDUN (50 pkt), CasFOR (45 pkt),

 

395 pkt

28

31

 Sewrey 

CasCAS (33 pkt), CasCON (33 pkt), CasRAM (10 pkt), CasTOW (31 pkt), CasINF (39 pkt), CasNEC (54 pkt), CasDUN (23 pkt), CasFOR (27 pkt), CasSTR (33 pkt), RamCON (53 pkt), RamNEC (22 pkt), RamSTR (22 pkt),

Rycerz

380 pkt

29

28

 Profi 

CasCAS (35 pkt), CasRAM (47 pkt), CasTOW (31 pkt), CasINF (56 pkt), CasNEC (45 pkt), CasDUN (34 pkt), CasFOR (45 pkt), CasSTR (47 pkt),

 

340 pkt

30

29

 Mocny 

DunNEC (119 pkt), DunDUN (94 pkt), DunSTR (103 pkt),

 

316 pkt

31

30

 herOSinski 

DunCAS (40 pkt), DunINF (65 pkt), DunNEC (58 pkt), DunDUN (54 pkt), DunFOR (40 pkt), DunSTR (53 pkt),

 

310 pkt

32

32

 Pablo 

CasCAS (23 pkt), CasCON (40 pkt), CasRAM (15 pkt), CasTOW (27 pkt), CasINF (12 pkt), CasNEC (51 pkt), CasDUN (18 pkt), CasFOR (19 pkt), CasSTR (29 pkt), RamNEC (45 pkt), RamFOR (25 pkt),

Rycerz

304 pkt

33

33

 Martinezzz  

CasCAS (25 pkt), CasCON (35 pkt), CasRAM (20 pkt), CasTOW (17 pkt), CasINF (40 pkt), CasNEC (49 pkt), CasDUN (25 pkt), CasFOR (51 pkt), CasSTR (38 pkt),

Rycerz

300 pkt

34

34

 Michalus Brutalus 

CasINF (28 pkt), CasNEC (71 pkt), CasFOR (41 pkt), ConFOR (21 pkt), ConNEC (43 pkt), InfINF (36 pkt), NecNEC (44 pkt),

 

284 pkt

35

35

 Timur 

CasCAS (20 pkt), CasCON (37 pkt), CasRAM (28 pkt), CasTOW (25 pkt), CasINF (20 pkt), CasNEC (22 pkt), CasDUN (19 pkt), CasFOR (31 pkt), CasSTR (7 pkt), DunFOR (71 pkt),

Rycerz

280 pkt

36

36

 Wojrad 

DunRAM (71 pkt), ForCON (42 pkt), InfCAS (61 pkt), NecSTR (68 pkt), TowCAS (36 pkt),

 

278 pkt

37

37

 Przekaz 

CasNEC (30 pkt), CasFOR (20 pkt), CasSTR (23 pkt), DunNEC (42 pkt), DunDUN (49 pkt), DunFOR (45 pkt), DunSTR (64 pkt),

 

273 pkt

38

38

 Flesz 

CasCAS (52 pkt), CasRAM (47 pkt), CasTOW (48 pkt), CasINF (48 pkt), CasNEC (62 pkt),

 

257 pkt

39

39

 Ginterlen 

CasCAS (75 pkt), CasRAM (74 pkt), CasNEC (38 pkt), CasFOR (69 pkt),

 

256 pkt

40

40

 Kociamber 

DunRAM (67 pkt), ForCON (48 pkt), NecSTR (79 pkt), TowCAS (40 pkt),

 

234 pkt

41

41

 Elw 

CasRAM (18 pkt), CasNEC (10 pkt), CasFOR (15 pkt), CasSTR (23 pkt), DunNEC (49 pkt), DunFOR (18 pkt), DunSTR (46 pkt), RamFOR (39 pkt), RamSTR (7 pkt),

 

225 pkt

42

42

 Bandal 

CasCAS (29 pkt), CasRAM (32 pkt), CasTOW (33 pkt), CasINF (37 pkt), CasNEC (35 pkt), CasFOR (23 pkt), CasSTR (33 pkt),

 

222 pkt

43

43

 Frozen Dragon 

CasCAS (10 pkt), CasCON (30 pkt), CasRAM (30 pkt), CasTOW (24 pkt), CasINF (9 pkt), CasNEC (51 pkt), CasDUN (13 pkt), CasFOR (19 pkt), CasSTR (36 pkt),

Rycerz

222 pkt

44

61

 McGregor 

CasCAS (17 pkt), CasCON (57 pkt), CasNEC (45 pkt), CasDUN (50 pkt), CasFOR (52 pkt),

 

221 pkt

45

44

 tse tse 

CasCAS (51 pkt), CasNEC (64 pkt), CasDUN (43 pkt), CasFOR (22 pkt), ConFOR (37 pkt),

 

217 pkt

46

45

 ExeQtor 

CasRAM (15 pkt), CasNEC (40 pkt), CasFOR (25 pkt), CasSTR (33 pkt), InfNEC (60 pkt), NecNEC (39 pkt),

 

212 pkt

47

46

 Goro 

CasCAS (26 pkt), CasCON (38 pkt), CasRAM (39 pkt), CasTOW (5 pkt), CasINF (8 pkt), CasNEC (44 pkt), CasDUN (3 pkt), CasFOR (5 pkt), CasSTR (40 pkt),

Rycerz

208 pkt

48

47

 Aghar 

RamCAS (23 pkt), RamRAM (10 pkt), RamINF (22 pkt), RamNEC (31 pkt), RamDUN (24 pkt), RamFOR (50 pkt), RamSTR (26 pkt),

 

186 pkt

49

48

 Guinea 

CasNEC (55 pkt), CasFOR (62 pkt), CasSTR (55 pkt),

 

172 pkt

50

49

 Krzyżak 

CasCAS (55 pkt), CasDUN (40 pkt), CasSTR (48 pkt),

 

143 pkt

51

50

 Fred 

DunRAM (49 pkt), NecSTR (64 pkt), TowCAS (30 pkt),

 

143 pkt

52

51

 Szef 

CasRAM (45 pkt), CasNEC (48 pkt), CasSTR (48 pkt),

 

141 pkt

53

52

 Wodzu 

CasINF (14 pkt), CasNEC (33 pkt), CasDUN (26 pkt), CasSTR (23 pkt), DunNEC (42 pkt),

 

138 pkt

54

53

 Alban 

CasNEC (29 pkt), RamNEC (40 pkt), RamFOR (40 pkt), RamSTR (18 pkt),

 

127 pkt

55

54

 Codhingher 

CasCAS (42 pkt), CasNEC (46 pkt), CasFOR (36 pkt),

 

124 pkt

56

55

 Snake 

CasCAS (35 pkt), CasNEC (30 pkt), CasFOR (38 pkt), CasSTR (19 pkt),

 

122 pkt

57

56

 Elias 

CasCAS (41 pkt), NecNEC (35 pkt), StrSTR (45 pkt),

 

121 pkt

58

57

 Matys 

CasNEC (45 pkt), ConFOR (16 pkt), DunNEC (46 pkt),

 

107 pkt

59

58

 Kmieciu 

CasRAM (7 pkt), CasNEC (41 pkt), DunNEC (57 pkt),

 

105 pkt

60

59

 Chemik 

CasNEC (52 pkt), StrSTR (52 pkt),

 

104 pkt

61

60

 Cthulhu 

StrSTR (104 pkt),

 

104 pkt

62

62

 Stachu 

CasNEC (52 pkt), DunFOR (23 pkt), InfNEC (26 pkt),

 

101 pkt

63

63

 Tasselhof 

StrSTR (91 pkt),

 

91 pkt

64

64

 Mephist 

CasNEC (16 pkt), CasFOR (30 pkt), InfINF (17 pkt), InfNEC (10 pkt),

 

73 pkt

65

65

 Wojtas 

CasFOR (72 pkt),

 

72 pkt

66

66

 Gandalf 

CasCAS (33 pkt), CasSTR (35 pkt),

 

68 pkt

67

67

 Oklasus 

CasCAS (65 pkt),

 

65 pkt

68

68

 Dragon 

CasNEC (29 pkt), DunNEC (35 pkt),

 

64 pkt

69

69

 Grubby 

CasNEC (4 pkt), CasDUN (10 pkt), CasFOR (34 pkt), CasSTR (13 pkt),

 

61 pkt

70

70

 Chomik 

CasNEC (39 pkt), CasFOR (22 pkt),

 

61 pkt

71

71

 Radek 

CasNEC (28 pkt), CasFOR (26 pkt),

 

54 pkt

72

72

 Muniek 

InfNEC (52 pkt),

 

52 pkt

73

73

 Rain 

CasNEC (52 pkt),

 

52 pkt

74

74

 AtakeeR 

CasNEC (47 pkt),

 

47 pkt

75

75

 dAro 

CasFOR (21 pkt), CasSTR (22 pkt),

 

43 pkt

76

76

 Elmo 

CasNEC (40 pkt),

 

40 pkt

77

77

 BAB 

CasCON (14 pkt), CasFOR (24 pkt),

 

38 pkt

78

78

 Dziku 

CasNEC (37 pkt),

 

37 pkt

79

79

 Nekro 

CasNEC (35 pkt),

 

35 pkt

80

80

 Ran 

CasNEC (28 pkt),

 

28 pkt

81

81

 Fisher King 

InfRAM (5 pkt), InfTOW (4 pkt), InfINF (18 pkt),

 

27 pkt

82

82

 Murgen 

CasNEC (27 pkt),

 

27 pkt

83

83

 MrDiPi 

CasNEC (24 pkt),

 

24 pkt

84

84

 Slav 

CasTOW (18 pkt),

 

18 pkt

85

85

 Majlo 

CasNEC (17 pkt),

 

17 pkt

86

86

 Ash 

CasNEC (14 pkt),

 

14 pkt

87

87

 CoolPhone 

CasNEC (14 pkt),

 

14 pkt

88

88

 Kita 

CasNEC (13 pkt),

 

13 pkt

89

89

 Kylox 

CasNEC (5 pkt),

 

5 pkt

90

90

 Tarnum 

CasNEC (5 pkt),

 

5 pkt
kontakt:
Hetman jOjO - sędzia turnieju Might
Arcymag Rastlin - sędzia turnieju Might&Magic
Bard WWalker - webmaster serwisów Arena i Tawerna

nawigacja:
Przejdź do głównej strony portalu Jaskinia Behemota
Przejdź do Tawerny 'Pazur Behemota'
Przejdź do Forum Areny

udogodnienia:
Ustaw Jaskinię jako stronę startową
Dodaj Jaskinię do ulubionych
Dodaj Arenę do ulubionych